Abrasiv Aşınma

Yazar: admin

Abrasiv aşınma, uygulanan yük ve hareketin etkisiyle temas eden iki cisimden daha sert olanının, pürüz tepecikleri ya da taneleri vasıtasıyla diğer cismi çizerek üzerinden mikron mertebesinde talaş kaldırılma olayıdır. Aşınma talaşları, çizme, kesme, raybalama ve çarpma sonucunda meydana gelebilir. Burada katı/katı, tanecik/katı, kat/sıvı gibi pek çok aşınma çiftleri olabilir. Temas eden iki cisimden biri diğerinden…